Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:59935 620 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ευρετήρια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων
πρωτοκόλλου 

Χρονική κάλυψη:
1858-1859
Ταξιθετικός αριθμός:
22.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
41 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρετήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλία
Εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41