Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59936 498 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
397.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
βιβλία, κιβώτιο, αποστολή, Τεργέστη, παραλαβή, τελωνείο, Αθήνα,
προϋπολογισμός, δαπάνες, έγκριση, κοινοποίηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
δωρεά, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα, συλλογή, ευχαριστήρια επιστολή,
Χαράλαμπος Χριστόπουλος, υπουργός των Εσωτερικών, Διευθυντής, Γεωργική Σχολή, Τίρυνθα, ερώτημα, διεύθυνση, φυσιογραφικό μουσείο, συλλογή, αντικείμενα, φυσική ιστορία, χημεία, βοτανική, δασονομία, παραχώρηση, Γεωργική Σχολή,
απάντηση, πολλαπλά αντικείμενα, συλλογή, πετρολογική, δυνατότητα, παραχώρηση,
ανασκαφές, Πικέρμι, απολογισμός, ορυκτά, οστά, λείψανα, ζώα, δαπάνες, αποδεικτικά, ποσό, ταμείο, φυσιογραφικό μουσείο, υπόλοιπο,
τελωνείο, Αθήνα, παραλαβή, κιβώτιο, λέων, Τεργέστη, τέλος, ελεύθερο,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, παραλαβή, κιβώτιο, κογχύλια, αποστολή, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, Κέρκυρα,
επιστάτης, τελωνείο, Αθήνα, παραλαβή, αποστολή, Μασσαλία, κιβώτιο, φυσιογραφικά αντικείμενα,
επιστάτης, τελωνείο, Αθήνα, παραλαβή, αποστολή,
Τεργέστη, κιβώτιο, κεφαλή, βους (βόδι), δέμα, αντικείμενα, ορυκτολογικά, φάκελοι, κιβώτια, αντικείμενα, φυσιογραφικά, τέλος, ελεύθερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21