Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:59938 485 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
355 Α.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
3 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Δαμιανός Γεωργίου, κατάσταση, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, απόφαση, κοινοποίηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3