Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59946 790 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
25.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ελληνική πρεσβεία, Κωνσταντινούπολη, αποστολή, βιβλία, μουσική, θεωρία, συγγραφέας, Φιλοξένης Κυριακός, δωρεά,
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, αντίτυπα, βιβλία,
δωρεά, βράβευση, μαθητές, άριστοι, διδασκαλείο,
παραλαβή, ευχαριστήρια,
Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, Διοικούσα Επιτροπή, Γεώργιος Τυπάλδος, έφορος, επιστολή, ευχαριστήρια, Φιλοξένης Κυριακός, ομογενής, προσφορά,
ερώτημα, Σπυρίδων Λογιωτατίδης, φοιτητής, Πανεπιστήμιο Μονάχου, διαγωγή,
Θεόφιλος, Μητροπολίτης Αθηνών, κανονισμός, κληρικοί, παρεπιδημούντες, διαγωγή, καθήκοντα, ευθύνη,
Σωκράτης Παπαγιαννόπουλος, φοιτητής, Νομική Σχολή, ταυτοποίηση, όνομα, απολυτήριο, δημόσιος κατήγορος, απάντηση, ερώτημα,
Δήμαρχος Αθηναίων, Χ. Χασιαράς, επιστάτης, Δημοτικό Νοσοκομείο, αναφορά, παραχώρηση, πτώματα, συγγενείς, έλλειψη, σκοπός, εκπαιδευτικός, καθηγητής, Ανατομία, χρόνος, δυνατότητα, παροχή, ιατροί, νεκροτομείο, αρμόδιο, πρυτανεία,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, αίτημα,
Γεώργιος Σταύρου, διοικητής, εθνική τράπεζα Ελλάδος
κατάθεση, ποσό, τόκοι, απολογισμός, ισολογισμός, έτος, 1861, 1862, κοινοποίηση, Πανεπιστήμιο,
ομόλογο, κατάθεση, χρηματικό ένταλμα, αγορά, μετοχές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48