Σχολές

Υποφάκελος uoadl:59950 724 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Ταξιθετικός αριθμός:
25.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Μιχαήλ Ποτλής, υπουργός,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης,
Μιλτιάδης Βενιζέλος, κοσμήτορας, Ιατρική Σχολή, έγγραφο, Σύγκλητος, εξετάσεις, τμήματα, διαίρεση, διενέργεια, κανονισμός, γνωμοδότηση, συνεδρίαση, ψηφοφορία,
Σταμάτιος Κρίνος, μέλος, Φαρμακευτικό Σχολείο, Ιατρική Σχολή, κατάταξη, απόφαση,
Θεόδωρος Αφεντούλης, αναφορά, θέμα, Σταμάτιος Κρίνος, συμμετοχή, συνεδρίαση, Ιατρική Σχολή, εξεταστική επιτροπή,
Σταμάτιος Κρίνος, Φαρμακευτικό Σχολείο, διδασκαλία, έναρξη, μαθήματα, πρόγραμμα, γνωστοποίηση, πρόσκληση, συνεδρίαση,
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, κοσμήτορας, Νομική Σχολή, σύσταση, διαγώνισμα, συγκριτική νομοθεσία, μνήμη, Φρίντριχ Καρλ φον Σαβινί, καθηγητής, αγγελία, Βερολίνο,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιτροπή, Βερολίνο, συμμετέχοντες, σύσταση, έγγραφο, πρόσκληση, καθηγητές, μαθητές, διδασκόμενοι,
Κατάλογος, συνεισφέροντες,
Γεώργιος Σχού, καθηγητής, Μαξιμιλιανό Γυμνάσιο, δίπλωμα, διδακτορικό, διατριβή, φιλοσοφία, εκτύπωση, Μόναχο, επιστολή, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, κοσμήτορας, Φιλοσοφική Σχολή,
νόμος, καταστατικό, διδακτορικό δίπλωμα, χορήγηση, εξετάσεις, τιμής ένεκεν,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, έμβλημα, δημοτική σφραγίδα, Ελευσίνα, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, γνωμοδότηση, έγκριση,
Έπαρχος Μεγαρίδος, έκθεση, σφραγίδα, Δήμοι, Μέγαρα, Σαλαμίνα, Ειδυλλία (Μάνδρα), έμβλημα, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, γνωμοδότηση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28