Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:60037 320 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
145.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
71 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται έγγραφα του έτους 1972.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Ακαδημαϊκές Αρχές, εγκαθίδρυση, λογοδοσία, Αρσάκειο, εξετάσεις, πρόσκληση, Μητρόπολη, ιερός ναός, Επιτάφιος, ακολουθία, Τρεις Ιεράρχες, εορτή, μνημόσυνο, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Γρηγόριος Ε΄, πατριάρχης, ανδριάντας, αποκαλυπτήρια, 25 Μαρτίου, εθνική εορτή, πρόγραμμα, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, ονομαστική εορτή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.