Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:60075 191 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
39.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
150 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, καθομολογήσεις, διδάκτορες, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχόλη, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή, αιτήσεις, φοιτητές, πενία, συγγράμματα, παραχωρήσεις, εγγραφές, δωρεάν εξέταση, απολυτήρια, καθυστερήσεις, επίθετα, διορθώσεις, Λακωνία, νομάρχης, Φαρμακευτικό Σχολείο, αποφοιτήριο, πιστοποιητικό, οφειλή, καταβολή, απαλλαγή, Ρόμβη, ναός, φοιτητής, εργασία, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, αταξίες, ταραχές, αιτήματα, τιμωρία, Σπυρίδων Παπαδόπουλος, φοιτητής, εγγραφές, καθυστερήσεις, Ανδρέας Αναγνωστάκης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, διδάκτορες, ονόματα, πρακτικές εξετάσεις, βαθμοί, άδεια, ιατρικό επάγγελμα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, γυμνάσιο, φοίτηση, απολυτήριο, Παξοί, Ιόνιος Ακαδημία, εισιτήρια, ανανεώσεις, κατάλογος, απολυθέντες, απόφοιτοι, Α΄ Γυμνάσιο, Αθήνα, μητροπολίτης, κληρικοί, φοιτητές, κατάλογος, δίπλωμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150