Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:60076 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Ταξιθετικός αριθμός:
39.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, διαμαρτύρηση, εργολαβία, παράρτημα, Πανεπιστήμιο, Γεώργιος Δημητρίου, ενάγων, κατασχετήριο έγγραφο, αγωγή, Μαρκήσιος δε Λαλωρανσή Σαρρά, Αλβέρτος Αρμάνδος, Αλέξανδρος υποκόμης δε Καζ, Φαβιανός Παγανέλης δε Ζικάβου, Εταιρία Αεριόφωτος Αθηνών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6