Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:60106 321 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
145.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
26 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Τρεις Ιεράρχες, εορτή, μνημόσυνο, ευεργέτες, Ζωοδόχος Πηγή, ιερός ναός, προσκλήσεις, πρόσωπα, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Νικόλαος Δαμαλάς, καθηγητής, λόγος, εκφώνηση, Ελεήμων Εταιρία, Αθήνα, Πτωχοκομείο, θεμέλιος λίθος, τελετή, πρόσκληση, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αθήνα, Αρσάκειο, εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26