Ευρετήρια

Υποφάκελος uoadl:60117 507 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ευρετήρια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα και βιβλία ευρετηρίων πρωτοκόλλου

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
41.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
81 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρετήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχείο, ευρετήρια, ακαδημαϊκά έτη, 1871-1872, 1872-1873, 1873-1874
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81