Συνεδρίαση: 30 Νοεμβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60156 649 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Νοεμβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341130
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Αναγνωστίδης Ν., διατριβή επί διδακτορία
Κληροδότημα Κοντολέοντος Ι.
Χριστοφαράκος Ν., επιμελητής, διορισμός
εισιτήριες εξετάσεις
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Λούρος Ν., ανάθεση διδασκαλίας
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.