Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60172 530 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1874-1875
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, καρατομούμενοι κατάδικοι, πτώματα, παραχώρηση, Ανατομία, διδασκαλία, δαπάνες, περιορισμός, ανεπάρκεια, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομία, Φυσιολογία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Γεώργιος Μάκκας, αντιπρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10