Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:60178 462 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
26.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
49 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Προεδρείο, Βουλή Αντιπροσώπων, Λεωνίδας Πετιμεζάς, πρόεδρος,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Υπουργείο Εσωτερικών,
Ανδρέας Ζ. Μάμουκας, Γενικός γραμματέας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
κίνδυνος, οικοδομή, πανεπιστήμιο, ασφάλεια,
Υπουργείο Οικονομικών, Βουλή, Γερουσία, Γκίκας Δοκός, γραμματέας,
κατάλογος, έπιπλα, παράδοση, πρακτικά, γερουσία, παράδοση, Στέφανος Σοφιανός, παραλαβή,
Π.Γ. Θεοδωρίδης, πρόξενος Κίου, Βιθυνία, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό υποπροξενείο, Προύσσα, πρυτανεία,
έκθεση, γενική στατιστική, πληροφορίες, γεωγραφικές, πληθυσμός, οικονομική έκθεση, έσοδα, εμπόριο, προϊόντα,
δημόσιος κατήγορος, κλήση, εξέταση, φοιτητής, Ηλίας Βράτιμος,
Γεώργιος Σταύρος, Διοικητής, Εθνική τράπεζα, ισολογισμός, μέρισμα, κεφάλαιο, αποθεματικό, κοινοποίηση, πρύτανης,
τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, παραλαβή, ξίφος, κομβία, αποστολή, Μασσαλία,
Θεόφιλος, Μητροπολίτης Αθηνών, αδελφοποιΐα, παρανομία, απαγόρευση, απιστία, ασέβεια,
αρχηγοί, εθνοφυλακή, λαός, μήνυμα, ειρήνη, ενότητα, αδελφοκτονία,
εφημέριοι, κληρικοί, οδηγίες, ακολουθίες, συμπεριφορά, παραβάτες,
Ιερά Σύνοδος, εντολή, μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κληρικοί, ανάμειξη, απαγόρευση, εκλογές.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.