Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60216 590 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1863-1864
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, τακτικός καθηγητής, διεθυντής, Ανατομείο, πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, κατάλογος, καθηγητές, ονόματα, κατάλογος, Ανατομία, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ξαυέριος Λάνδερερ, τακτικός καθηγητής, Θεόδωρος Αφεντούλης, τακτικός καθηγητής, χρηματικό ένταλμα, δαπάνες, ανατομικά παρασκευάσματα, συντηρητικές ύλες, Φαρμακολογική συλλογή, μετάθεση, ερμάρια, διατήρηση, Ανατομικό Μουσείο, Δημαρχία Αθηνών, Πολιτικό Νοσοκομείο, πτώματα, συγγενείς, απουσία, παραχώρηση, Ανατομία, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10