Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1935

Πρακτικά uoadl:60248 723 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Απριλίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350405
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Πάγκαλος Γ., υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.