Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1935

Πρακτικά uoadl:60252 690 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Ιουνίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350614
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αβαριτσιώτης Ευαγγ., διδάκτωρ, αναγόρευση
Μαυρίδης Αντ., διατριβή επί διδακτορία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.