Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:61801 341 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
48.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
156 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, βασιλικό διάταγμα, τροποποίηση, προϋπολογισμός, σύνταξη, υπάλληλοι, μισθοδοσία, υπότροφοι, Φυσιογραφικό Μουσείο, Φυτολογική Συλλογή, όργανα, αγορά, διδασκαλία, δαπάνες, Αστυκλινική, βιβλία, προμήθεια, επισκευές, φόροι, ασφάλιστρα, συγγράμματα, συνδρομές, δάνεια, τόκοι, φωτισμός, πλατεία, διακόσμηση, σκεύη, έπιπλα, χημικές ασκήσεις, έσοδα, μετοχές, μερίσματα, διδακτορικά διπλώματα, τέλη, πρόσοδοι, ποιητικός διαγωνισμός, Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, προϋπολογισμός, έκθεση, οικονομική επιτροπή, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Βοτανικό Μουσείο, προϋπολογισμοί, κοσμήτορες, Σχολές, καθηγητές, κοινοποιήσεις, Δημήτριος Στρούμπος, Σπυρίδων Μπαλάνος, Παύλος Ιωάννου, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, οικονομικές επιτροπές, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, Χαράλαμπος Τυπάλδος Πρετεντέρης, καθηγητής, πρακτικές ασκήσεις, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, εισηγήσεις, εκθέσεις, καθηγητές, μισθοδοσία, αύξηση, αιτήματα, εγκρίσεις, Θεόδωρος Αρεταίος, Παναγιώτης Κυριακός, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Νικόλαος Νικολαΐδης, Αθανάσιος Κυζικηνός, μισθοδοσία, καθυστερήσεις, Χρήστος Λαγογιάννης, υπηρέτης, βοηθήματα, συνδρομές, πληρωμές, εντολές, Ελένη Λευκίου, Σταυρούλα Καραγιαννοπούλου, Δημήτριος Σακελαρόπουλος, Παναγιώτης Πατιστάτος, κηπουρός, Εταιρία της επί Σκοπόν Βολής, Παρίσι, Σύλλογος προς Ενθάρρυνσιν των Ελληνικών Σπουδών, E. Egger, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, εντολές, αιτήματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156