Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:61810 351 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1876-1877
Ταξιθετικός αριθμός:
49.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, Νικόλαος Φαρμακίδης, ζωγράφος, Ιωάννης Παπαδάκης, πρύτανης, καθηγητής, πορτραίτο, κατασκευή, πληρωμές, εντολές, Κ. Μαρμαρινός, μαρμάρινα γλυπτά, εργασίες, προβλήματα, «Κλειώ», έκδοση, W.E. Gladstone, επιστολές, Νικηφόρος Λύτρας, ζωγράφος, Αλέξανδρος Λυκούργος Λογοθέτης, καθηγητής, αρχιεπίσκοπος, Σύρος, Τήνος, πορτραίτο, Λουκάς Ζίφος, Λονδίνο, συμβόλαιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33