Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:61838 240 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Ταξιθετικός αριθμός:
31.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
110 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, προϋπολογισμός, δαπάνες, περιουσία, Πανεπιστήμιο, προσωπικό, Γραφείο, Ιωάννης Νικολαΐδης, λογιστής, απολογισμός, έσοδα, έξοδα, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, Φιλοσοφική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Πρινάρης, καθηγητής, αίτημα, μισθός, προκαταβολή, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, αναφορά, Ιωαννής Βλέττας, προπαρασκευαστής, μισθοδοσία, Φαρμακολογικό Μουσείο, Δ. Τσαννετάκης (Τζανετάκης), υπάλληλος, Βιβλιοθήκη, άδεια, ασθένεια, Ιωάννης Ιατρίδης, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, Αθανάσιος Σαραβάκος, προπαρασκευαστής, Γενική Χημεία, συνδρομές, πάσχοντες, άποροι, φοιτητές, ονόματα, Νικόλαος Μπούμης, Π. Ράλλης, κληροδότημα, πρόσφυγες, οικογένειες, Κρήτη, Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Κρητών, Ράκειο κληροδότημα, Νομάρχης, Κέρκυρα, Χριστόφορος Φιλητάς, καθηγητής, θάνατος, οικογένεια, κληροδότημα, Δ. Μαυροκορδάτος, Γεώργιος Παπασλιώτης, καθηγητής, Αντώνιος Μιχαλαριάς, φοιτητής, υποτροφία, Μιλτιάδης Βενιζέλος, αντιπρύτανης, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, προπαρασκευαστής, κλητήρες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110