Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:61918 553 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
217.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
101 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 έγγραφα του έτους 1863, 1 έγγραφο του έτους 1866, 4 έγγραφα του έτους 1869, και 2 έγγραφα του έτους 1870.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Πλάτων Πετρίδης, κληροδότημα, Κέρκυρα, κοινό, διαθήκη, εκτέλεση, Βιβλιοθήκη, πλουτισμός, εκπαίδευση, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Γεώργιος Ράλλης, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, υπόμνημα, προβλήματα, προτάσεις, διεκδίκηση, Διονύσιος Κορομηλάς, τυπογράφος, αίτημα, προσφορά, διένεξη, Ποθητός Πάγκαλος, οφειλέτης, Κισνόβι, Ιωάννης Βουτσινάς, αίτημα, συνδρομή, Οδησσός, προξενείο, Γεώργιος Μπήκας, Τσεπέλεβο, Ήπειρος, Οδησσός, διαθήκη, έντυπο, εκτελεστές, κληροδότημα, Ιωάννης Κασαβέτης (Ιωάννης Κασσαβέτης), κληροδότημα, Ζαγορά, Ερμούπολη, δήμαρχος, εκτελεστές, Αλεξάνδρεια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101