Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61964 896 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
409.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
157 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 9 έγγραφα στα Γαλλικά και 2 έγγραφα στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, διευθυντής, Χημείο, χημικές ουσίες, όργανα, τακτοποίηση, σκευοθήκες, κατασκευή, Γκέρλιτς (Görlitz), Βερολίνο, Χημείο, εργασίες, έλεγχος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Hans Jahn, συμβόλαιο, καθήκοντα, παρέκκλιση, «Δελτίον της επί της Εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπής», έντυπο, “Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft”, έντυπο, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Th. Schuchardt, Lenoir & Forster, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ι. Τρικαλιανός, προπαρασκευαστής, Γ. Δασκαλάκης, υπηρέτης, ευθύνες, Χημεία, εργασίες, παραδόσεις, καθηγητές, Αναστάσιος Χρηστομάνος, αναφορές, ζητήματα, Εϊδελβέργη (Χαϊδελβέργη), Υπουργείο Εσωτερικών, ελληνικά μεταλλικά ύδατα, άναλυση, Παγκόσμια ΄Εκθεση, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, Μασσαλία, γυάλινα σκεύη, Οικονομική Επιτροπή, έκθεση, παραγγελίες, παραλαβή, πρωτόκολλο, Πρακτική Διδασκαλία της Χημείας, μετεκπαίδευση, παραγγελίες, παραλαβές, Τεργέστη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157