Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1940

Πρακτικά uoadl:65784 584 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Μαΐου 1940
Χρονική κάλυψη:
19400530
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Χειρουργική Προπαιδευτική Κλινική, έδρα, καθηγητής
Σχολή Αξιωματικών Στρατιωτικών Υπηρεσιών, δίδακτρα
Χρηστίδου-Χρυσάφη Ελεονώρα, διατριβή, ανάπτυξη
Πολυδωρίδης Ι., διατριβή, ανάπτυξη
Κυριακού Σερ., διατριβή, ανάπτυξη
Βαλλίνος Ι., διατριβή, ανάπτυξη
Πιστώος Γ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Λιβαθινόπουλος Γ., διατριβή, ανάπτυξη
Βρώτσος Αρ., διατριβή, ανάπτυξη
Χόρτης Π, διατριβή, ανάπτυξη
Τσούκας Σ, διατριβή, ανάπτυξη
Θεοφιλόπουλος Γ., διατριβή, ανάπτυξη
Καφαντάρης Π., διατριβή, ανάπτυξη
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.