Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1940

Πρακτικά uoadl:65788 625 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1940
Χρονική κάλυψη:
19401002
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αρχαιρεσίες
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομικό Συμβούλιο, μέλος, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.