Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:68791 223 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παραχωρήσεις Αιθουσών
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
183.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
65 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 3 έγγραφα του έτους 1919-1920,1 έγγραφο στα γαλλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μαθήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης, παραχωρήσεις αιθουσών, εκδηλώσεις, μαθήματα
Υπουργείον Στρατιωτικών
Ταχυδρομικός Τηλεφωνικός και Τηλεγραφικός Σύνδεσμος
Σύνδεσμος Απόστρατων Αξιωματικών Ξηράς
Σύνδεσμος Ελληνίδων Φοιτητριών
Σύλλογος των Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας
Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος, Πρύτανης
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Σύνδεσμος των Ελλήνων Ιατρών
Επιτροπή Εράνων υπέρ του εν Κιμώλω Ιερού Ναού της Οδηγήτριας
Υπουργείον Δικαιοσύνης
Πανεπιστήμιο Louvain, επιχορηγήσεις, κατάργηση έδρας Βυζαντινών σπουδών
Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Λέσχη των Δημοσίων Υπαλλήλων
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης
Ρωσσικός Αθλητικός και Ψυχαγωγικός Όμιλος «Εραψό»
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65