Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73410 1243 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
336
Ονομασία:
Κουτάλι
Ημερομηνία καταγραφής:
19700101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ξύλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Περιγραφή:
Κουτάλι ξύλινο με ζωγραφική.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2