Κουτάλι

Αντικείμενο uoadl:73533 1133 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
613
Ονομασία:
Κουτάλι
Ημερομηνία καταγραφής:
19680101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ξύλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Μόνιμη διεύθυνση:

1