Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1930-1931

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73991 338 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1930-1931
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1930-1931
Έτος έκδοσης:
1930
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κεντρική Υπηρεσία
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Εργαστήρια
Μουσεία
Κλινικές - Νοσοκομεία
Αστυκλινική
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Φοιτητικά Αναγνωστήρια
Γυμναστήριο
Οδοντιατρικό Σχολείο
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Διευθύνσεις Λοιπού Προσωπικού
Διευθύνσεις Υφηγητών Πανεπιστημίου
Αριθμός σελίδων:
91
Σημειώσεις:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30 και 1931-32
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46