Ανάπτυξη συνθετικής μεθοδολογίας για τη σύνθεση Ν1-(β-D-γλυκοπυρανοζυλο)-Ν4-(2-αρυλο-1,3-διοξοϊσοινδολιν-5-υλο)κυτοσινών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1768703 138 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Γκιμίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη συνθετικής μεθοδολογίας για τη σύνθεση Ν1-(β-D-γλυκοπυρανοζυλο)-Ν4-(2-αρυλο-1,3-διοξοϊσοινδολιν-5-υλο)κυτοσινών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη συνθετικής μεθοδολογίας για τη σύνθεση Ν1-(β-D-γλυκοπυρανοζυλο)-Ν4-(2-αρυλο-1,3-διοξοϊσοινδολιν-5-υλο)κυτοσινών
Περίληψη:
Βασιζόμενοι σε προηγούμενες μελέτες, παρατηρείται ότι η ύπαρξη συμπυκνωμένου αρωματικού συστήματος που φέρει γέφυρα καρβονυλίου καθώς και αμιδική γέφυρα οδήγησε σε έναν από τους ισχυρότερους αναστολείς, για το καταλυτικό κέντρο, που έχει συντεθεί μέχρι σήμερα στο εργαστήριο μας την Ν1-(β-D-γλυκοπυρανοζυλο)-Ν4-(1,3-διοξοϊσοινδολιν-5-υλο)κυτοσίνη (ένωση 12). Επειδή άλλοι ισχυροί αναστολείς που έχουν συντεθεί στο εργαστήριό μας περιέχουν μια φαινυλομάδα στη θέση που βρίσκεται το άζωτο της ισοϊνδολινόνης, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την 12 ως ένωση οδηγό για τη σύνθεση 2-άρυλο- και 2-ετεροάρυλο- παραγώγων.
Στην παρούσα εργασία έγιναν προσπάθειες σύνθεσης ενώσεων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκαν αμίνες οι οποίες δεν ήταν εμπορικά διαθέσιμες, επομένως η σύνθεση επικεντρώθηκε στη σύνθεση των συγκεκριμένων αμινών. Ωστόσο, λόγω του ότι οι συγκεκριμένες αμίνες ήταν απενεργοποιημένες ως προς μια πυρηνόφιλη προσβολή (οι ομάδες –C=O, έλκουν ηλεκτρονιακή πυκνότητα) δεν κατέστη δυνατό το τελευταίο στάδιο της σύνθεσης. Επομένως αναζητήθηκαν νέες συνθετικοί οδοί οι οποίες και αναλύονται.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σακχαρώδης διαβήτης, κυτοσίνες, β-D-γλυκοπυρανοζυλοπυριμιδίνες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
19
Αριθμός σελίδων:
67
ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΝΟΣ-ΝΙΚΟΣ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο