4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001799 4771 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
611
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ π[19--] 1

Φίλτρο

 

21. Ερευνητικές κατευθύνσεις προς ένα σύγχρονο περιβάλλον προσομοίωσης μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038036
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αναγνωστόπουλος, Δ.
Γυφτοδήμος, Γεώργιος
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Δουκίδης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

22. Μια ασαφής έκδοση της μεθόδου του αρχείου υπογραφών στην ανάκτηση ελεύθερου κειμένου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038041
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέρβος, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

23. Μεταγραφή και μεταγραμματισμός της ελληνικής γραφής στη λατινική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038048
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαΐστρος, Γιάννης
Μελαγράκης, Βαγγέλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

24. A fast and reliable thinning algorithm

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038058
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Kalles, D.
Morris, D. T.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

25. Προχωρημένη μέθοδος συμπίεσης εικόνας εγγράφου βασισμένου σε τυποποιημένη φόρμα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038062
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Xydeas, Costas S.
Foteinopoulos, Panagiotis D.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

26. Το σύστημα σύνθεσης σχεδιασμού και τρισδιάστατης απεικόνισης αρχιτεκτονικών θεμάτων "Τέκτων"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038066
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπινέλλης, Διομήδης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

27. Συμπίεση μονοδιάστατων σημάτων με χρησιμοποίηση μεθόδου "λεξικού"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038076
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπαρλάς, Γεράσιμος Δημ.
Φραγκάκης, Γεράσιμος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

28. Προσαρμοζόμενη ταξινόμηση εικόνων με διαφορετική υφή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038081
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σουκισιάν, Λεβόν Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

29. A.N.A.S.A. II Μια νέα αρχιτεκτονική για νευρωνική μονάδα / νευρωνικό δίκτυο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038099
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλάκος, Αθανάσιος Β.
Λουκάς, Νικόλαος Η.
Ζηκίδης, Κωνσταντίνος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

30. Παράλληλος αθροιστής συνεχούς διοχέτευσης με πρόβλεψη κρατουμένου - Υλοποίηση πολλαπλασιαστή συνεχούς διοτέχευσης σε προγραμματιζόμενη διάταξη πυλών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038112
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πεκμεστζής , Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψηφιακή Τεχνολογία

31. ALLS: ένα εργαλείο αυτόματης σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038120
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Οικονομάκος, Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Τσανάκας, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψηφιακή Τεχνολογία

32. Cells: an integrated design methodology for distributed logic VLSI systems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038131
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αδαμίδης, Ε. Δ.
Iliades, P.
Tsalides, Ph.
Thanailakis, A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψηφιακή Τεχνολογία

33. Design for testability on a high level synthesis system

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038136
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Bogdos, I.
Linardis, P.
Stamelos, Ioannis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψηφιακή Τεχνολογία

34. Αξιοπιστία υπολογιστικών συστημάτων. Βέλτιστος χρόνος δοκιμών λογισμικού συναρτήσει του κόστους και της αξιοπιστίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038143
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεννάδης, Θ.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Μπάλιος, Ζ.
Παλάζης, Β.
Σκούρα, Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

35. On the systolic computation of QRD-RLS and QRD-CRLS

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038148
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Frantzskakis, Emmanuel N.
Liu Ray, K.J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

36. Η τεχνική της συνένωσης στη σχεδίαση συστολικών αριθμητικών κυκλωμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038151
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πεκμεστζής , Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

37. An architectural framework for parallel time-recursive computation

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038157
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Frantzskakis, Emmanuel N.
Baras, John S.
Liu Ray, K.J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

38. Μια μηχανή πολυ-επεξεργαστών για την παράλληλη διαχείριση μιας αντικειμενοστραφούς ενεργής βάσης δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038165
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλειάδης, Ν.
Βλαχάβας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

39. Αρχιτεκτονική ενοποιημένης διαχείρισης κατανεμημένων συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038170
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μητρόπουλος, Σ. Σ.
Πρωτονοτάριος, Ε. Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

40. Εμπλουτισμένο σύστημα προσπέλασης αρχείων σε κατανεμημένο περιβάλλον UNIX.

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038177
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπουκουβάλας, Κ.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Βασιλάκης, Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα