4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001799 5474 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
611
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ π[19--] 1

Φίλτρο

 

41. SEPDS: ένα περιβάλλον για την πρωτοτυποποίηση κατανεμημένων συστημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038186
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καμέας, Αχιλλέας
Παπαδημητρίου, Στέργιος
Αποστολάς, Κώστας
Παυλίδης, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

42. Μελέτη αλγορίθμων αποφυγής συμφόρησης σε ολοκληρωμένο περιβάλλον τυπικών ΑΤΜ δικτύων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038192
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παξιμάδης, Κωνσταντίνος
Μαρίτσας, Δημήτριος
Αμιλήτου, Ελευθερία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

43. HELIOS: η ελληνοποίηση της τυποποίησης Χ.400

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038198
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Θεοδωρόπουλος, Β.
Καπούλας, Βαγγέλης
Καρανάσιος, Κ.
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Σπυράκης, Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

44. LABON: ένα οπτικό δίκτυο βασισμένο σε μανθάνοντα αυτόματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038206
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου, Γεώργιος Η.
Μαρίτσας, Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

45. Μελέτη προβλημάτων που προκύπτουν κατά την μετάδοση πακέτων φωνής διαμέσου τοπικών δικτύων τύπου ethernet

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038211
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σαμαρίνας, Α.Σ.
Μητράκος, Δ. Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

46. A study of some important parameters of routing amd fairness algorithms in communications networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038215
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Pavlidou, F. N.
Gragopoulos, I.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών