4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001799 5665 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Αριθμός σελίδων:
611
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ π[19--] 1

Φίλτρο

 

1. Αλγόριθμοι ταύτισης προτύπου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037821
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Τιμολέων, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

2. On point and segment enclosures

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037828
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Bistiolas, V.
Σοφοτάσιος, Δ.
Tsakalidis, Athanasios
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

3. Parallel topological sorting on a acyclic digraphs

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037836
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
Δανιηλόπουλος, Στυλιανός Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

4. Συγκριτική ανάλυση των απαιτήσεων χώρου τετραδικών και δυαδικών δέντρων περιοχών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037839
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλακόπουλος, Μιχαήλ
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

5. Natural informatics

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037845
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Marcer, Peter J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

6. Fast arithmetic operations on the 3-LAP massively parallel processor

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037862
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Androutsou, P.V
Davarakis, Constantinos T.
Kyrimis, K.
Maritsas, D.G.
Nastou, P.E.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

7. Εποπτική αναπαράσταση της προσομοίωσης ενός κατανεμημένου συστήματος μέσω του Dvisualizer

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037873
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πεντάρης, Γ.
Σπυράκης, Παύλος
Ταμπακάς, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

8. Μελέτη ανοχής βλαβών συστημάτων πολυεπεξεργαστών με πολυβάθμια δίκτυα διασύνδεσης πολλαπλών διαδρομών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037883
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βέγλης, Α.
Πομπόρτσης, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

9. Reliable real-time atomic broadcasting

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037902
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βλαχοδημητρόπουλος, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

10. A multithreading implementation of low-level image processing on the 3-LAP massively parallel processor

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037911
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Davarakis, Constantinos T.
Kyrimis, K.
Maritsas, D.G.
Nastou, P.E.
Harissis, Anastasios (Tasos) V.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

11. Orchid: πλατφόρμα παράλληλων αλγόριθμων σε αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037938
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βολιώτης, Κ.
Καξίρας, Στέφανος
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Τσανάκας, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

12. Explanation provision for decision aiding in intelligent systems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037946
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Darzentas, J.
Spyrou, T.
Darzentas, J. S.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

13. Some trends in nonmonotonic logic - computing extensions of default logic

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037955
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αντωνίου, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

14. RECPHONE Remote expert consultation phone

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037969
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Μπασίρογλου, Παναγιώτης
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Σπυράκης, Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

15. A prototype workbench for the ID3 algorithm

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037977
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Tsatsarakis, C.
Sleeman, D.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

16. Μια μέθοδος ανάπτυξης φλοιών έμπειρων συστημάτων με αλγοριθμικές γλώσσες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037985
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γιαλούρης, Κ. Π.
Σιδερίδης, Αλέξανδρος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

17. Ένα σύστημα επεξεργασίας κειμένων με απαντητική ικανότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1037995
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαριακάκης, Εμμανουήλ Ε.
Δανιηλόπουλος, Στυλιανός Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

18. NTUA - KESS Ένας πυρήνας έμπειρων συστημάτων για πλήρη, αβέβαιη και ασαφή συμπερασματολογία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038009
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νομικός, Χρήστος
Βλάσσης, Ν.
Φλώκος, Κ.
Παναγιωτόπουλος, Θέμης
Παπακωνσταντίνου, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

19. Ένα πλαίσιο για την κατασκευή εργαλείων διοίκησης σχηματισμών λογισμικού βασισμένο στο λογικό προγραμματισμό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038023
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βεσκούκης, Βασίλειος
Ψαρομήλιγκος, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

20. Βελτίωση της απόδοσης λογικών προγραμμάτων με τη χρήση μετασχηματισμών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038029
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γεργατσούλης, Μανόλης
Κατζουράκη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη