4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001800 4864 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Τεχνητή Νοημοσύνη
Αριθμός σελίδων:
686
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 Πσπ π[19--] 2

Φίλτρο

 

21. Evaluation of distributed transanction algorithms: a testbed for performance management

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038667
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Moody, Catherine K.
Papadopoulos, Constantinos V.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

22. Ένα σύστημα διαχείρισης γεωγραφικών βάσεων δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038678
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Θεοδωρίδης, Γιάννης
Σελλής, Τίμος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

23. An interdepartmental information service: the network perspective

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038685
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Yannacopoulos, Nicolas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

24. Ceberus network management system (CNMS) Πειραματική πλατφόρμα διαχείρισης δικτύων υπολογιστών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038719
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρούνος, Θεόδωρος
Μωραΐτης, Βασίλειος
Μάγκλαρης, Βασίλειος
Σταματελόπουλος, Φώτης
Χιώτης, Τρύφων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

25. Hermes Network Design (HND). Ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού, ανάλυσης και αξιολόγησης δικτύων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038723
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρούνος, Θεόδωρος
Κίτσιου, Δήμητρα
Μάγκλαρης, Βασίλειος
Σκοπούλης, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

26. Προοπτικές ανάπτυξης και τηλεπληροφορικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038729
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Α.
Αδαμόπουλος, Διονύσης Ξ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

27. Describing non-functional requirements in the saf toolset

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038736
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Fitsilis, P. T.
Pavlides, G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

28. Dynamic version and configuration management using perspectives

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038740
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Prevelakis, Vassilis
Tsichritzis, Dennis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

29. Tools and techniques for data remodelling cobol applications

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038747
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Sabanis, Nick
Stevenson, Neil
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

30. Εμπλουτισμός του X Window System με διγλωσσικές δυνατότητες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038758
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ακτύπης, Α.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Κολόμβος, Ν.
Λέπουρας, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

31. Μια προσέγγιση στη διοίκηση σχηματισμών λογισμικού βασισμένη στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038766
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ψαρομήλιγκος, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

32. Πολεοδομικά πληροφοριακά συστήματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038774
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παππάς, Βασίλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

33. Εργαλείο ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038782
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσεκούρας - Πιστικός, Γεώργιος - Ιωάννης
Σπερνοβασίλης, Θεόδωρος
Καράκος, Αλέξανδρος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

34. Capital investment decisions using Monte Carlo simulation

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038800
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Nikolopoulos, Sotiris
Dicker, Ray
Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

35. A knowledge-based approach to IT strategic planning in organisations

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038815
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρακώστας, Βασίλειος
Kardaras, Dimitris
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

36. Identifying design criteria for a K.B.S. in small-business decision making

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038833
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Karakoulas, Grigorios I.
Doukidis, Georgios I.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

37. Ανίχνευση συνόλων πολλαπλών ιδιοτήτων με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038839
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αδαμόπουλος Μ.
Γουλιάνας, Κ.
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

38. A review on domain-independent planning

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038844
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Marinagi, C.C.
Σπυρόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

39. Υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης των γραμματικών χαρακτηριστικών των λέξεων της ελληνικής γλώσσας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038849
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δραγγιώτης, Αντώνης
Γρηγοριάδου, Μαρία
Ράλλη, Αγγελική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

40. Ιπποκράτης: ένα εργαλείο για τη διδασκαλία ιατρικών θεμάτων από απόσταση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038856
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Θεοδωρόπουλος, Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική