Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470 4037 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
100092
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

41. Ο διαχειριστής κληρονομιάς: (τρόπος διαχειρίσεως, κληροδοσία διαχειρίσεως ή εκτελεστής διαθήκης;) (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004842
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

42. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του δανειστή - οριακές περιπτώσεις (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004847
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

43. Η εμπορική δημοσιότητα (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004853
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σχινάς, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

44. "Ιδιωτική αστυνομία", Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: προβληματισμοί με αφορμή την απεργία στη "MOBIL" (τ.2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004858
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

45. Η καταγγελία στη συμμίσθωση κοινού (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004863
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

46. Η μετακλητή ανταλλακτική σύμβαση: ένα σχεδίασμα εξ αφορμής του προβλήματος της έμμισθης εντολής (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004868
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Φοίβος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

47. Οι υποχρεώσεις προσπαθείας (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004878
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Χριστοφορίδης, Χριστόφορος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

48. Το πρόβλημα της μεταβίβασης των διαπλαστικών δικαιωμάτων (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005110
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, Ξένη Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο