ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081384 3100 Αναγνώσεις

Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ:
6647
Τίτλος:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ