Κατευθυντήριες οδηγίες European Resuscitation Council (ERC), 2010 στη νεογνική ανάνηψη: ενημέρωση νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού που εργάζεται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312221 122 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-03
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σταυράτη Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιακωβίδου Νικολέτα, επικ. καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατευθυντήριες οδηγίες European Resuscitation Council (ERC), 2010 στη νεογνική ανάνηψη: ενημέρωση νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού που εργάζεται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η προωρότητα και το χαμηλό σωματικό βάρος κατά τον τοκετό ενοχοποιούνται για το
30% των νεογνικών θανάτων, με πρόωρο να ορίζεται το νεογνό εκείνο που γεννιέται
πριν την 36η εβδομάδα κύησης.Οι κατεθυντήριες οδηγίες του 2010 και τα δεδομένα
που έχουμε στη διάθεσή μας για την αναγκαιότητα της Νεογνικής Αναζωογόνησης
καταδεικνύουν πως η νεογνική αναζωογόνηση είναι εφικτή και δίχως υψηλό κόστος,
καθώς η πλειοψηφία των νεογνών χρειάζεται βασική υποστήριξη, δηλαδή απλή
διέγερση για εγκατάσταση αυτόματης αναπνοής, ή αερισμό με ασκό και μάσκα.ο
σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τις γνώσεις και την ενημέρωση
του νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού που εργάζεται σε ΜΕΝΝ όσον αφορά τις
τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC του 2010.Η μελέτη πραγματοποιήθηκε
στα δημόσια νοσοκομεία του Ν. Αττικής που διαθέτουν Μ.Ε.Ν.Ν., ενώ η συλλογή των
δεδομένων έγινε με τη μορφή ανώνυμων ερωτηματολογίων. Το μέσο σκορ των
ερωτηματολογίων ήταν 7,02 ± 2,32 (Εύρος 0-13). Στατιστική σημαντικότητα
παρατηρήθηκε στις συσχετίσεις του σκορ με την παρακολούθηση του NLS (p=0,001),
την αυτοπεποίθηση του εξεταζόμενου πληθυσμού στην πραγματοποίηση νεογνικής ΚΑΑ
(p=0,012) και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (p=0,024).Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε
πως η ένταξη σεμιναρίων και μαθημάτων αναζωογόνησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών της εκάστοτε σχολής καθώς και η υιοθέτηση αλγορίθμων, η συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων και η τυποποίηση διαδικασιών στο
χώρο των Μ.Ε.Ν.Ν. θα ενισχύσει την αυτοποπείθηση και το θεωρητικό υπόβαθρο των
υγειονομικών και θα βοηθήσει στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προβλημάτων της πρώιμης περιόδου της ζωής.
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, Νεογνική αναζωογόνηση , Νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό, Κατευθυντήριες οδηγίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
44