Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317217 175 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-15
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παρρής Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Χαλικιάς Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Γ. Καλογερόπουλος Ομότ. Καθηγητής, Ι. Στρατής Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Switched systems and common quadratic Lyapunov functions
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζουμε το πρόβλημα ύπαρξης συνήθους
τετραγωνικής Lyapunov συνάρτησης για «οικογένειες» γραμμικών συστημάτων, των
οποίων οι πίνακες δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Στην ουσία,
μελετάμε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ύπαρξη συνήθους τετραγωνικής
Lyapunov συνάρτησης με την ασυμπτωτική ευστάθεια ενός γραμμικού εναλλασσόμενου
συστήματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Εναλλασσόμενα συστήματα, Συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις, Θεωρία Lyapunov, Ασυμπτωτική ευστάθεια, Ευστάθεια εναλλασσόμενου συστήματος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
68