Μέθοδοι Ισχυρής Ευστάθειας Διακριτών Δυναμικών Συστημάτων Με Εφαρμογές Στην Θεωρία Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318955 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-21
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαλικιάς Γ. Αναπλ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Στρατής Ι. Καθηγητής, Αθανασιάδης Χ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι Ισχυρής Ευστάθειας Διακριτών Δυναμικών Συστημάτων Με Εφαρμογές Στην Θεωρία Ελέγχου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Strong Stability Methods For Discrete Time Systems with Aplications in Control Theory
Περίληψη:
Η εργασία αναλύει συνθήκες ισχυρής ευστάθειας, γραμμικών συστημάτων συνεχούς
και διακριτού χρόνου. Παράλληλα παρουσιάζονται τα κύρια θεωρήματα ευστάθεια
Lyapunov και η επέκτασή τους σε περιπτώσεις που απαιτείτε μονοτονικά φθίνουσα
norm της διανυσματικής λύσης του συστήματος.
Λέξεις-κλειδιά:
Ισχυρή Ευστάθεια, Δυναμικά Συστήματα, Ευστάθεια Lyapunov, Ανάδραση Καταστάσεων, Ανάδραση Εξόδου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
56