Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Κυματική Εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318961 201 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-09-24
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δουγαλής Βασίλειος Καθηγ.,(Επιβλέπων) Δρακόπουλος Μιχάλης Λέκτορας, Νοτάρης Σωτήριος Επικ. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Κυματική Εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή μελετάμε μεθόδους Πεπερασμένων Στοιχείων για την Κυματική
Εξίσωση σε δύο χωρικές μεταβλητές. Παρουσιάζουμε αποτελέσματα για την τάξη
ακρίβειας σε διάφορα προβλήματα αρχικών/συνοριακών τιμών με την χρήση
τριγωνικών και διγραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.
Λέξεις-κλειδιά:
Πεπερασμένα, Στοιχεια, Κυματική, Εξίσωση, Διγραμμικά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
8
Αριθμός σελίδων:
VI, 83