Οι μαθητές μπροστά και πίσω απο την κάμερα. Πειράματα από μαθητές γυμνασίου και λυκείου μέσω βίντεο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319250 96 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-01
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Σπύρογλου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι μαθητές μπροστά και πίσω απο την κάμερα. Πειράματα από μαθητές γυμνασίου και λυκείου μέσω βίντεο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Chemistry video experiments
Περίληψη:
Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της χημείας αναδεικνύει τον
σύγχρονο τρόπο που η χημεία προετοιμάζει τους μαθητές για μια κοινωνία όπου
χρησιμοποιούνται: το διαδίκτυο, αυτοματοποιημένα συστήματα και οπτικοακουστικές
εφαρμογές. Τέλος, η χημεία ενισχύει τις δυνατότητες για εποικοδομητική μάθηση.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες
στα σχολεία, όπως για παράδειγμα οι διαδραστικοί πίνακες και η χρήση
υπολογιστών και του διαδικτύου κατά την διάρκεια του μαθήματος. Για τις θετικές
επιστήμες γενικότερα αλλά και για την χημεία ειδικότερα το πείραμα είναι πάρα
πολύ σημαντικό και καλό είναι να εφαρμόζεται όσο πιο συχνά γίνεται στην
καθημερινή σχολική πρακτική.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η πιλοτική δημιουργία ενός σχολικού club του
«Video chemistry club», κατά την διάρκεια του οποίου μαθητές γυμνασίου στήνουν
και εκτελούν πειράματα τα οποία βιντεοσκοπούνται από τους ίδιους τους μαθητές ή
από την καθηγήτρια χημείας. Η πρόσβαση στη διδακτικά αυτά βίντεο είναι δυνατή
μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα http://www.youtube.com/feed/ . Τα διδακτικά
αυτά βίντεο είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω του διαδικτύου. Τα
βίντεο αυτά μπορούν να προβληθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος. Προβάλλοντας
ένα πείραμα μέσω βίντεο ο εκπαιδευτικός εξοικονομεί όχι μόνο χρόνο αλλά και
αντιδραστήρια. Επίσης υπάρχουν σχολεία στην χώρα μας που δεν έχουν σχολικά
εργαστήρια και έτσι η προβολή ενός βίντεο πειράματος είναι μια αρκετά καλή
εναλλακτική. Το βίντεο επίσης κερδίζει την προσοχή του μαθητή και κεντρίζει το
ενδιαφέρον του διότι ο μαθητής ίσως να ταυτιστεί με τους πρωταγωνιστές του
βίντεο οι οποίοι είναι και αυτοί μαθητές. Επίσης, οι μαθητές που συμμετείχαν
στην δημιουργία των βίντεο επωφελήθηκαν τόσο από την ομαδική εργασία, όσο και
από το δημιουργικό κομμάτι της διαδικασίας, δηλαδή το στήσιμο και την εκτέλεση
του πειράματος. Τέλος, η όλη διαδικασία σίγουρα βοήθησε τα μέλη του club να
κατανοήσουν πολύ καλύτερα την θεωρία που υπάρχει πίσω από τα πειράματα. Οι
μαθητές της β’ και γ’ γυμνασίου εξασκήθηκαν κατά κύριο λόγω σε πειράματα που
είναι σχετικά με την ύλη της β’ και γ’ γυμνασίου αντίστοιχα.
Λέξεις-κλειδιά:
Πειράματα χημείας, Βίντεο, Μαθητές γυμνασίου , Διαδίκτυο, Video chemistry club
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
42
Αριθμός σελίδων:
79