Δέλτα Αχελώου - Μορφομετρική ανάλυση δελταϊκής προεξοχής και υδρολογική μελέτη ευρύτερης περιοχής

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324135 534 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-01
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Φελώνη Ελισσάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στουρνάρας Γεώργιος Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δέλτα Αχελώου - Μορφομετρική ανάλυση δελταϊκής προεξοχής και υδρολογική μελέτη ευρύτερης περιοχής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μορφομετρική ανάλυση της δελταϊκής προεξοχής
του ποταμού Αχελώου, στη νοτιοδυτική Αιτωλοακαρνανία. Στα πλαίσια της
συγκεκριμένης εργασίας, μελετώνται τα κύρια γεωλογικά χαρακτηριστικά της
ευρύτερης περιοχής, δηλαδή η λιθολογική δομή, η τεκτονική, η σεισμικότητα, η
υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που τη συνθέτουν, παράλληλα με το
ρόλο των δελταϊκών αποθέσεων για την φρεάτια υδροφορία, καθώς και τα κύρια
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της. Ακόμα, εξετάζονται λεπτομερώς τα υδρολογικά
δεδομένα της λεκάνης απορροής, ενώ αναλύονται τα διαθέσιμα μετεωρολογικά
στοιχεία και επιχειρείται ο προσδιορισμός του βιοκλίματος της, βασιζόμενοι στα
δεδομένα των αντιπροσωπευτικών σταθμών της Ε.Μ.Υ. . Για της εφαρμογή της
μεθοδολογίας της μορφομετρικής ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο
ArcGIS 10, με τη βοήθεια του οποίου υπολογίσθηκαν και οι περισσότερες
μορφομετρικές παράμετροι. Η συγκεκριμένη ανάλυση στο δέλτα του Αχελώου
επιβεβαιώνει τα γενικά χαρακτηριστικά των δέλτα τύπου Ροδανού, ενώ φέρνει στην
επιφάνεια ορισμένες ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως αυτές απεικονίζονται μέσα
από τις προκύπτουσες τιμές των άμεσων και έμμεσων μορφομετρικών παραμέτρων.
Λέξεις-κλειδιά:
Αχελώος, Δελταϊκή προεξοχή, Υδρολογία, Βιοκλίμα, Μορφομετρική ανάλυση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
v, 130