Διγλωσσία: λεκτική και πρακτική νοημοσύνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328428 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπεναρδή Μαρία-Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Σιδερίδης Αναπληρωτής Καθηγητής στην Παιδαγωγική Ψυχολογία Π.Τ.Δ.Ε Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διγλωσσία: λεκτική και πρακτική νοημοσύνη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διγλωσσία: λεκτική και πρακτική νοημοσύνη
Περίληψη:
Έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας υποδεικνύουν ότι τα δίγλωσσα άτομα έχουν ως επί το πλείστον καλύτερες επιδόσεις από ότι τα μονόγλωσσα σε αξιολογήσεις της μη λεκτικής τους νοημοσύνης. Αντίθετα, φαίνεται να πετυχαίνουν χαμηλότερα σκορ σε δραστηριότητες αξιολόγησης του λεξιλογίου. Για να ελέγξουμε τις παραπάνω θέσεις χορηγήσαμε σε 36 δίγλωσσους και μονόγλωσσους μαθητές των τάξεων Γ’ έως Στ’ Δημοτικού τη μη λεκτική κλίμακα των Έγχρωμων Προοδευτικών Μητρών (CPM) και το τεστ Λεξιλογίου του Raven (CVS) για την αξιολόγηση της πρακτικής και λεκτικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ακολούθησε ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω της στατιστικής μεθόδου του Τ-test και της τυποποιημένης διαφοράς (Cohen’s d effect size). Τα πορίσματα έδειξαν ότι στην κλίμακα CPM δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες παιδιών, ενώ στην κλίμακα λεξιλογίου CVS οι δίγλωσσοι φάνηκαν να σκοράρουν σημαντικά χαμηλότερα από την ομάδα ελέγχου. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δίνουν νέες προεκτάσεις για τη δίγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Διγλωσσία, λεκτική νοημοσύνη, πρακτική νοημοσύνη, κλίμακα Raven
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
101
Αριθμός σελίδων:
75

Διγλωσσία- λεκτική και πρακτική νοημοσύνη.pdf
991 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.