Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολύ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολύ(L-ιστιδίνη-co-γλυκίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-γλυκίνης στη συσσωμάτωση και τη δευτεροταγή δομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1663070 487 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σαντοριναίος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ερμόλαος Ιατρού, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολύ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολύ(L-ιστιδίνη-co-γλυκίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-γλυκίνης στη συσσωμάτωση και τη δευτεροταγή δομή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολύ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολύ(L-ιστιδίνη-co-γλυκίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-γλυκίνης στη συσσωμάτωση και τη δευτεροταγή δομή
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η σύνθεση συμπολυμερών με βάση την ιστιδίνη που τα οποία έχουν την ιδιότητα να αποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα μεταβάλλοντας τη δομή τους. Παρουσιάζεται η πρότυπη μέθοδος για την σύνθεση του Nim-Trt-L-Histidine NCA με την τρίτυλο προστατευτική ομάδα που δίνει τα πλεονεκτήματα της εκλεκτικής και εύκολης αποπροστασίας και της μη ρακεμείωσης. Επίσης πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του NCA της L-γλυκίνης. Η επιτυχής σύνθεση των μονομερών επαληθεύτηκε με τεχνικές IR και NMR. Πραγματοποιήθηκε η επιτυχής σύνθεση τυχαίων δισυσταδικών συμπολυμερών με προσθήκη PGly σε ποσοστό 10%, 20% και 40% κατά mol ως προς την ιστιδίνη στη δεύτερη συστάδα ξεκινώντας με m-PEO-NH2 ως μακροαπαρχητή στην πρώτη συστάδα. Για την πραγματοποίηση των πολυμερισμών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ROP των NCA των αντίστοιχων αμινοξέων σε συνδυασμό με την χρήση των τεχνικών υψηλού κενού. Όλα τα πολυμερή χαρακτηρίστηκαν με τις τεχνικές του GPC, NMR και IR.
Τα πολυμερή έχουν την ικανότητα να αυτοοργανώνονται και να σχηματίζουν σε νανοκλίμακα και σε διαλύτη νερό μικκυλιακές δομές και κυστίδια. Αυτή η ικανότητα επιβεβαιώθηκε με περάματα DLS. Αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα τους να αποκρίνονται σε μεταβολές του pH. Πραγματοποιήθηκε και μελέτη της δομής των πολυμερών με κυκλικό διχρωϊσμό όπου και βρέθηκαν οι διαφορετικές διαμορφώσεις που υιοθετεί το πολυμερές σε μεταβολή του pH και της θερμοκρασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά:
πολυπεπτίδια, Ν-καβοξυ ανυδρίτες, αυτοοργάνωση, βιοεφαρμογές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
148
Master-Santorinaios Kostas.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο