Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ.

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1911339 522 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Συριανόγλου Ευαγγελία
Στέλλα Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σφυρόερα Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΩΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων των παιδιών κατά την δραστηριοποίησή τους με ανοιχτού και κλειστού τύπου εκπαιδευτικά λογισμικά. Επιπλέον, διερευνάται το πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες των παιδιών. Η έρευνα διεξήχθη σε ένα νηπιαγωγείο στο κέντρο της Αθήνας με 16 μαθητές. Αφού προηγήθηκε παρατήρηση του πλαισίου έρευνας πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτικές παρεμβάσεις, , όπου η καθεμία από τις οποίες βασιζόταν σε ένα ανοιχτού και ένα κλειστού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό. Κατόπιν, η ομιλία των παιδιών κατηγοριοποιήθηκε και αναλύθηκε σε δέκα είδη λόγου και σε κρίσιμα συμβάντα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα παιδιά στις δραστηριότητες κλειστού και ανοιχτού κώδικα, είχαν διαφορές. Παρόλο που η παρέμβαση του εκπαιδευτικού μπορεί να μην ήταν σε όλες τις περιπτώσεις η καταλληλότερη, στα ανοιχτού τύπου λογισμικά παρατηρήθηκαν ποιοτικότερες αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, τα παιδιά εξέφρασαν την αρέσκειά τους για τα ανοιχτά λογισμικά, κάτι που μας έδειξε τι τα ενδιαφέρει και κινητοποιεί. Εντούτοις, το βασικότερο πόρισμα είναι ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση και συνείδηση του ρόλου του, γιατί μέσω αυτού, καθορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να λειτουργεί ως ένας ερευνητής του έργου του, που συνεχώς θα αυτό-αξιολογείται και θα επαναπροσδιορίζει το ρόλο του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
165
ΤΠΕ και Αλληλεπίδραση.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο