Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780664 197 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπουγιούκου Μαρία-Χριστιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ράλλη Ασημίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντωνίου Φαίη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πολυχρόνη Φωτεινή, καθηγήτρια Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία συνιστά μια πολυπρισματική προσπάθεια πλαισίωσης της παραγωγής γραπτού λόγου τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών. Οι 126 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων τους σχετικά με τις στρατηγικές που αξιοποιούν κατά τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και οι 26 μαθητές Γ΄Δημοτικού τυπικής ανάπτυξης και με διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, αφού παρήγαγαν γραπτό κείμενο, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά μέσο όρο το σύνολο των εκπαιδευτικών εφαρμόζει πιο συχνά στρατηγικές ορθογραφίας, στίξης και στρατηγικές σε επίπεδο λέξης και λιγότερο συχνά στρατηγικές γραφικού χαρακτήρα. Οι στρατηγικές σε επίπεδο πρότασης και κειμένου και οι στρατηγικές σχεδιασμού- αναθεώρησης εφαρμόζονται σε εβδομαδιαία συχνότητα ενώ μεγαλύτερη έμφαση θα μπορούσε να δοθεί στη χρήση τεχνολογικών μέσων και μεταγνωστικών δραστηριοτήτων. Τα γραπτά κείμενα των μαθητών με διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών φάνηκε ότι υπολείπονται στα περισσότερα επίπεδα ανάλυσης του γραπτού λόγου (περιεχόμενο,παραγωγικότητα, πολυπλοκότητα, ακρίβεια) αλλά οι ίδιοι δε δηλώνουν ότι δυσκολεύονται περισσότερο από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
γραπτός λόγος, γραπτή έκφραση, παραγωγή, στρατηγικές, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
108

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου και η αξιολόγηση του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ Δημοτικού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.