Επαγγελματική εξουθένωση (burnout) των επαγγελματιών υγείας και η επίδραση αυτής στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881264 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλοπούλου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επιλέπων
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση (burnout) των επαγγελματιών υγείας και η επίδραση αυτής στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση (burnout) των επαγγελματιών υγείας και η επίδραση αυτής στην ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης, το λεγόμενο ως Burnout, αποτελεί ένα σύνδρομο σωματικής αλλά και ψυχικής εξάντλησης, που παρουσιάζεται ύστερα από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες στην αντιμετώπιση των στρεσογόνων συνθηκών που επικρατούν στο εργασιακό περιβάλλον. Σύγχρονες μελέτες στο πεδίο του νοσοκομειακού management συνδέουν την εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας με την ικανοποίηση των ασθενών.
Σκοπός: Στόχος της εν λόγω εργασίας αποτελεί η διεξοδική μελέτη και η εκτενής έρευνα του συνδρόμου burnout στους επαγγελματίες υγείας, έτσι ώστε να κατανοήσουμε κατά πόσον αυτό το σύνδρομο μπορεί να επιφέρει καθοριστικές επιδράσεις στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
Υλικό-Μεθοδολογία: Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα υλοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, μέσα από διεθνή, ελληνική αλλά και διαδικτυακή βιβλιογραφία. Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί έρευνα στο χώρο της Γενικής Κλινικής “Παναγία η Οδηγήτρια” με την χρήση δύο εργαλείων, δυο διαφορετικών ερωτηματολογίων, από τα οποία το ένα θα απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας της κλινικής και το άλλο στους ασθενείς της κλινικής. Εκτενέστερη περιγραφή των εργαλείων και του δείγματος της έρευνας θα γίνει στην συνέχεια.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαίωσαν την παρουσία του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης στις ελληνικές μονάδες υγείας και ανέδειξαν τη συσχέτιση των διαστάσεών της με τα έτη προϋπηρεσίας και το μηνιαίο εισόδημα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς είναι αρκετά ικανοποιημένοι.
Συμπεράσματα: Αναφορικά με τις δύο κύριες μεταβλητές της έρευνας, η χαμηλή έως μέτρια εξουθένωση φαίνεται να συνδέεται σημαντικά με την ικανοποίηση των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική εξουθένωση, Επαγγελματίες υγείας, Ικανοποίηση ασθενών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
115
Triantafyllopoulou Georgia MSc.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο