Περιβαλλοντική Διαθεσιμότητα Ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Cu & Mn σε Δείγματα Εδάφους και Σκόνης Δρόμου στην Ευρύτερη Περιοχή του Βόλου, Ν.Μαγνησίας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2938595 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστράτιος Κελεπερτζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική Διαθεσιμότητα Ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Cu & Mn σε Δείγματα Εδάφους και Σκόνης Δρόμου στην Ευρύτερη Περιοχή του Βόλου, Ν.Μαγνησίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Περιβαλλοντική Διαθεσιμότητα Ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Cu & Mn σε Δείγματα Εδάφους και Σκόνης Δρόμου στην Ευρύτερη Περιοχή του Βόλου, Ν.Μαγνησίας
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν συνολικά 29 εδαφικά δείγματα και 12 δείγματα σκόνης δρόμου από την ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου. Τα δείγματα αυτά, αναλύθηκαν με σκοπό τον έλεγχο της κινητικότητας των ιχνοστοιχείων μόλυβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και μαγγανίου, δυνητικά τοξικά ιχνοστοιχεία που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο έλεγχος της περιβαλλοντικής διαθεσιμότητας, έγινε μέσω της χρήσης εκχυλίσεων ενός σταδίου, με 0.43Μ HNO3 (χημικά ενεργό κλάσμα) και 0.5Μ HCl (δυνητικά βιοδιαθέσιμο) σε εδάφη της περιοχής του αστικού ιστού, της περιοχής περιμετρικά του εργοστασίου τσιμέντου και της χαλυβουργίας του Βελεστίνου, καθώς και σε σκόνες δρόμου των τριών αυτών περιοχών. Διαπιστώθηκε ότι ο μόλυβδος είναι το πιο περιβαλλοντικά διαθέσιμο μέταλλο για κάθε υλικό και στις τρεις περιοχές. Συγκεκριμένα η διαθεσιμότητα των εδαφών σε ψευδάργυρο, χαλκό και μαγγάνιο, είναι υψηλότερη στα εδάφη του αστικού ιστού σε σχέση με τα εδάφη περιμετρικά των βιομηχανιών της τσιμεντοβιομηχανίας και χαλυβουργίας (Zn: Αστικός ιστός > Βελεστίνο > Τσιμεντοβιομηχανία, Cu: Αστικός ιστός > Βελεστίνο, Τσιμεντοβιομηχανία, Mn: Αστικός Ιστός, Τσιμεντοβιομηχανία > Βελεστίνο). Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δυνητικά τοξικών ZnHNO3, ZnHCl, PbHNO3 και CuHNO3 είναι υψηλότερη στο υλικό της σκόνης δρόμου, ενώ των MnHNO3, MnHCl, PbHCl και CuHCl είναι υψηλότερη στο εδαφικό υλικό. Στην περίπτωση, του εδάφους η παράμετρος του CaCO3 (%) συσχετίζεται με τη διαθεσιμότητα (mg/kg) του μαγγανίου περιορίζοντας την κινητικότητα του, ομοίως και η περιεκτικότητα αργίλου (%) περιορίζει την κινητικότητά του ψευδαργύρου και του χαλκού. Αντιθέτως, το περιεχόμενο SOM (%) των εδαφών ενισχύει την κινητικότητα των μετάλλων μόλυβδου και ψευδαργύρου και αντίστοιχα η περιεκτικότητα αργίλου (%) ενισχύει την κινητικότητα του μαγγανίου. Στην περίπτωση της σκόνης δρόμου, καμία φυσικοχημική ιδιότητα δεν επηρεάζει την διαθεσιμότητα των μετάλλων. Τέλος, το ολικό περιεχόμενο των μετάλλων ενδιαφέροντος και των δύο υλικών, επηρεάζει την κινητικότητα των τοξικών ιχνοστοιχείων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
κινητικότητα, περιβαλλοντική διαθεσιμότητα, δυνητικά τοξικά ιχνοστοιχεία, έδαφος, σκόνη δρόμου, αστικό περιβάλλον, βιομηχανική περιοχή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
93
Αριθμός σελίδων:
77
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 2021.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.