Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο με χρήση πειραματικού σχεδιασμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό pioglitazone, repaglinide και nateglinide σε ανθρώπινο πλάσμα με την τεχνική HILIC-ESI/MS

Διπλωματική Εργασία uoadl:3325524 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-08
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Στάμου Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΠΑΝΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο με χρήση πειραματικού σχεδιασμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό pioglitazone, repaglinide και nateglinide σε ανθρώπινο πλάσμα με την τεχνική HILIC-ESI/MS
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο με χρήση πειραματικού σχεδιασμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό pioglitazone, repaglinide και nateglinide σε ανθρώπινο πλάσμα με την τεχνική HILIC-ESI/MS
Περίληψη:
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 αποτελεί μια χρόνια διαταραχή του μεταβολισμού που χαρακτηρίζεται από την προοδευτική απορρύθμιση του μηχανισμού ομοιόστασης των επιπέδων γλυκόζης αίματος, με αποτέλεσμα την εκδήλωση υπεργλυκαιμίας. Στα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνεται η πολυουρία και η πολυδιψία, ενώ σταδιακά λαμβάνουν χώρα μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου που οφείλονται σε φαινόμενα αθηροσκλήρωσης των αγγείων μεγάλης και μικρότερης διαμέτρου, οδηγώντας σε ανεπαρκή αιμάτωση και δυσλειτουργία των περιφερειακών ιστών και των μείζονων οργάνων. Για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη συστήνεται η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει αλλαγή διατροφικών συνηθειών, μείωση σωματικού βάρους, αύξηση σωματική δραστηριότητας κ.ά. σε συνδυασμό με την κατά περίσταση χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Οι δραστικές ουσίες pioglitazone repaglinide και nateglinide αποτελούν ενδεικτικούς εκπροσώπους της κατηγορίας των χορηγούμενων από του στόματος υπογλυκαιμικών φαρμάκων και συνταγογραφούνται συστηματικά στην καθημερινή κλινική πράξη για την αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μια βιοαναλυτική μέθοδο HILIC-ESI/MS με σκοπό τον ποσοτικό προσδιορισμό pioglitazone, repaglinide και nateglinide σε δείγματα ανθρώπινου πλάσματος. Για την ανάκτηση των αναλυτών εφαρμόστηκε η τεχνική εκχύλισης προσρόφησης σε υφασμάτινο μέσο (FPSE), κατά την οποία γίνεται χρήση εύκαμπτων υφασμάτινων υποστρωμάτων, αποτελούμενων από κυτταρίνη ή άλλες φυσικές ή συνθετικές ίνες, τα οποία έχουν επικαλυφθεί μέσω της τεχνολογίας λύματος-πηκτής (sol-gel) με ένα υβριδικό προσροφητικό πολυμερές υπό τη μορφή λεπτής επίστρωσης. Κατά το στάδιο ανάπτυξης της μεθόδου προκατεργασίας έγινε εφαρμογή τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού με σκοπό τον εντοπισμό των κρίσιμων παραμέτρων των σταδίων εκχύλισης και εκρόφησης και τη βελτιστοποίηση της ανάκτησης. Η χρωματογραφική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της υγροχρωματογραφίας υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων (HILIC) και ως ανιχνευτής στο χρωματογραφικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε φασματόμετρο μαζών με ανιχνευτή απλού τετραπλού και πηγή ιοντισμού με ηλεκτροψεκασμό. Ο χρόνος της χρωματογραφικής ανάλυσης δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά και η περιοχή γραμμικότητας της μεθόδου κυμαίνεται από 25-2000 ng mL-1 για το pioglitazone, 6,25-500 ng mL-1 για repaglinide και 125-10000 ng mL-1 για το nateglinide. Η προτεινόμενη μέθοδος αξιολογήθηκε ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ενός μεγάλου φάσματος κλινικών μελετών με σκοπό τον έλεγχο των θεραπευτικών επιπέδων των ανωτέρω φαρμάκων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σακχαρώδης διαβήτης, HILIC, FPSE, πειραματικός σχεδιασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
128
Στάμου_Διπλωματική_2023.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο