Ανάπτυξη λιπιδικών νανοσωματιδίων υγρών κρυστάλλων με μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες για μεταφορά της ένωσης κερκετίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3328374 50 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-16
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μανωλοπούλου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Μαριλένα Βλάχου-Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ,
Νατάσσα Πίππα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη λιπιδικών νανοσωματιδίων υγρών κρυστάλλων με μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες για μεταφορά της ένωσης κερκετίνης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη λιπιδικών νανοσωματιδίων υγρών κρυστάλλων με μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες για μεταφορά της ένωσης κερκετίνης
Περίληψη:
Η νανοτεχνολογία χαρακτηρίζεται από τεράστιες δυνατότητες για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Οι λυοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι αποτελούν νανοσυστήματα χορήγησης φαρμάκων λόγω των μοναδικών μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. Οι υγροί κρύσταλλοι λοιπόν, μπορούν να εγκλωβίσουν τόσο υδρόφιλα όσο και υδρόφοβα βιοδραστικά μόρια, να βελτιώσουν τη φαρμακοκινητική του φαρμάκου, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά του και να μειώσουν την εμφάνιση τοξικών φαινομένων. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη, το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και στην in vitro βιολογική αξιολόγηση τόσο κενών όσο και φορτωμένων με κερκετίνη νανοσωματιδίων λυοτροπικών υγρών κρυστάλλων λιπιδίου φυταντριόλης (PHYT), σε συνδυασμό με το πολυμερές Poloxamer 407, που λειτουργεί ως σταθεροποιητής, καθώς και με διαφορετικά μη ιονικά επιφανειοδραστικά μόρια (Tween 80 και/ή Span 80). Τα νανοσωματίδια υγρών κρυστάλλων, τόσο τα κενά όσο και τα ενσωματωμένα με κερκετίνη, παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο Top-Down (TD). Επιπροσθέτως, οι φυσικοχημικές ιδιότητες των παρασκευασμένων νανοσυστημάτων, όπως το μέγεθος και η κατανομή μεγέθους, αξιολογήθηκαν με την τεχνική της Dynamic Light Scattering (DLS) σε βάθος χρόνου, ενώ το ζ-δυναμικό τους αξιολογήθηκε με την τεχνική Ηλεκτροφορητικής Σκέδασης Φωτός (ELS). Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν από τις παραμέτρους της μορφοποίησης, όπως ο τύπος του επιφανειοδραστικού. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα ενσωμάτωσης (EE) της κερκετίνης ήταν μεγαλύτερη από 80% σε όλα τα παρασκευασμένα συστήματα. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, αξιολόγηση της επίδρασης των πρωτεϊνών ορού στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των νανοσυστημάτων. Τέλος, διεξήχθη in vitro βιολογική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία ΜΤΤ, για την αξιολόγηση της κυτταροτοξικότητας των νανοσωματιδίων στη κυτταρική σειρά μελανώματος WM164 καθώς και στην καρκινική κυτταρική σειρά Caco-2, όπου τα νανοσωματίδια υγρών κρυστάλλων παρουσίασαν καλή βιοσυμβατότητα και στις δύο περιπτώσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
λυοτροπικοί υγροί κρύσταλλοι, νανοσυστήματα υγρών κρυστάλλων, φυταντριόλη, μη ιοντικά επιφανειοδραστικά, κερκετίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
75
Αριθμός σελίδων:
119
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-05-26.

Ανάπτυξη λιπιδικών νανοσωματιδίων υγρών κρυστάλλων με μη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες για μεταφορά της ένωσης κερκετίνης.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-05-26.