Συσχέτιση μετεγχειρητικής τροπονίνης με τον χρόνο παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389196 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-12
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Βλιώρα Ουρανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυρίτση Ελένη, Ομότιμη Καθήγητρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Τούσουλης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συσχέτιση μετεγχειρητικής τροπονίνης με τον χρόνο παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συσχέτιση μετεγχειρητικής τροπονίνης με τον χρόνο παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η μέτρηση των καρδιακών ενζύμων μετεγχειρητικά αποτελεί
εργαλείο για τη διάγνωση μετεγχειρητικών επιπλοκών, που μπορεί να οδηγήσουν σε
παρατεταμένη νοσηλεία στην ΜΕΘ και για την πρόγνωση του ασθενούς.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση των
επιπέδων της μετεγχειρητικής τροπονίνης Τ σε ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις με τον χρόνο παραμονής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 120 ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία στο Γ.ΝΑ.
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Όλοι οι ασθενείς έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική
επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τον κλινικό και
εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών. Επίσης, καταγράφηκαν και στοιχεία που
αφορούσαν δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Εφαρμόστηκαν οι στατιστικές
δοκιμασίες t-test, anova και x2-test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο p<0,05
Αποτελέσματα: Από τους 120 ασθενείς του δείγματος, τα 92 άτομα (76,7%)
ήταν άνδρες. Η ηλικία του δείγματος στο 14,2% κυμαίνεται στο ηλικιακό εύρος 34-55
ετών, στο 46,7% στο 56-70 ετών και το 39,2% ήταν πάνω από 71 ετών. Το 57% του
δείγματος έπασχε από αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και δυσλιπιδαιμία.
Το 66,7% έμεινε μέχρι 2 ημέρες στη ΜΕΘ, ενώ το 33,2% περισσότερο από 2 ημέρες.
Ως προς την έκβαση 5 άτομα (4,2%) από το σύνολο του δείγματος απεβίωσαν. Οι
υψηλές τιμές τροπονίνης προεγχειρητικά σχετίζονται με παρατεταμένη νοσηλεία στη
ΜΕΘ (p=0,007) όπως και όσοι ασθενείς παρουσίασαν υψηλή τροπονίνη την 1η
μετεγχειρητική ημέρα (p=0,053), την 3η μετεγχειρητική (p=0,028) και την 4η
μετεγχειρητική (p=0,044) παρέμειναν περισσότερες ημέρες στη μονάδα. Περισσότερες
ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ έμειναν οι άνδρες (p<0,002), όσοι ήρθαν με επείγουσα
εισαγωγή (p=0,016), αυτοί που παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές (p=0,039) και
όσοι απεβίωσαν (p=0,039). Προεγχειρητικά η τροπονίνη σχετίζεται θετικά με την ηλικία
(p=0,011) και αρνητικά με το ΚΕ (p=0,025). Η μετεγχειρητική τροπονίνη σχετίζεται
θετικά με τη διάρκεια του χειρουργείου, το χρόνο εξωσωματικής και τον χρόνο ισχαιμίας
(p<0,005) και αρνητικά με το ΚΕ (p<0,005)
Συμπέρασμα: Βρέθηκε ότι η υψηλή τιμή τροπονίνης μετεγχειρητικά σχετίζεται
άμεσα με παρατεταμένη νοσηλεία στη ΜΕΘ πέρα του προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος (48 ώρες) και επηρεάζει την πρόγνωση του ασθενούς. Παράγοντες όπως
το χειρουργείο, ο χρόνος εξωσωματικής κυκλοφορίας και ισχαιμίας και το κλάσμα
εξώθησης επηρεάζουν την τιμή της τροπονίνης μετεγχειρητικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τροπονίνη, ΜΕΘ, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
62
ΣΥΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (1).pdf (499 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο