Διαφοροποίηση της ολικής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων με το βάθος σε εδαφικά δείγματα από πάρκα και αλσύλλια του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3395466 34 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-04
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστράτιος Κελεπερτζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαφοροποίηση της ολικής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων με το βάθος σε εδαφικά δείγματα από πάρκα και αλσύλλια του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαφοροποίηση της ολικής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων με το βάθος σε εδαφικά δείγματα από πάρκα και αλσύλλια του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη γεωχημική μελέτη των αστικών εδαφών της Αθήνας. Στόχος της είναι ο προσδιορισμός των ολικών συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων Pb, Zn, Mn, Ni και το πώς αυτές διαφοροποιούνται σε σχέση με το βάθος. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 10 πάρκα και αλσύλλια του Λεκανοπεδίου Αττικής. Ειδικότερα, συλλέχθηκαν από κάθε περιοχή 3 σύνθετα δείγματα καθένα από τα οποία περιείχε υλικό από διαφορετικά βάθη του εδάφους (0-5cm, 5-20 cm, 20-35cm). To σύνολο των δειγμάτων (N=30), αφού μεταφέρθηκαν σε πλαστικές σακούλες δειγματοληψίας στο εργαστήριο, στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά διαδικασιών (ξήρανση, αποσβόλωση, κοσκίνισμα, κονιοποίηση) για να αναλυθούν με τη μέθοδο ψευδο-ολικού περιεχομένου EPA 3050B. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων, που ήταν και το τελικό στάδιο της πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνικής της Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης με Φλόγα (Flame Atomic Absorption Spectroscopy- FAAS). Για την ορθότερη προσέγγιση των αποτελεσμάτων (ποιοτικός έλεγχος) αναλύθηκαν, εκτός από τα 30 εδαφικά δείγματα, 3 τυφλά αντιδραστήρια (blanks), 4 διπλά δείγματα (duplicate samples) και 5 πιστοποιημένα δείγματα αναφοράς (Certified Reference Materials- CRM). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν (Pb: 40-610 ppm, Zn: 48-213 ppm, Mn: 267-818 ppm, Ni: 56-123 ppm) συγκριτικά με προηγούμενα δεδομένα γεωχημικών ερευνών εμφάνιζαν άλλοτε μικρότερες ή μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και άλλοτε οι τιμές τους κυμαίνονταν σε παρόμοια επίπεδα. Σε σχέση με έρευνες άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, παρουσίαζαν υψηλότερες τιμές συγκεντρώσεων τα ιχνοστοιχεία Mn και Ni και μικρότερες τα Pb, Zn. Επιπλέον, υπήρχε συσχετισμός μεταξύ των ιχνοστοιχείων Pb-Zn, Zn-Mn, Mn-Ni αλλά δεν ήταν υψηλός όπως συνηθίζεται , σύμφωνα και με την προέλευση των ιχνοστοιχείων. Τέλος, δεν εντοπίσθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων, τόσο στα διαφορετικά βάθη, όσο και στη κάθε περιοχή δειγματοληψίας ξεχωριστά, με τις τιμές των συγκεντρώσεων να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο (Mn > Ni> Pb≈Zn). Εξαίρεση αποτέλεσαν τα πάρκα και αλσύλλια που βρίσκονταν πλησιέστερα στο κέντρο της Αθήνας (Ζάππειο, Άλσος Νέας Σμύρνης, Πεδίο του Άρεως), στα οποία παρατηρήθηκε αύξηση των συγκεντρώσεων των Pb και Zn.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
γεωχημική μελέτη, διαφοροποίηση, ολική συγκέντρωση, ιχνοστοιχεία, βάθος, δειγματοληψία εδάφους, αστικό περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
55
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_1114201700013.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο